Historie

Mergelsø historie
mergelsø historie Lone

HVAD ER MERGEL OG HVORFOR HEDDER STEDET MERGELSØ?

Mergel er istidernes værk. Mergel består af en blanding af ler, kalk og sand, som ismasserne skubbede sammen i store aflejringer. Merglen er som oftest helt hvid og blød og ler partiklerne fremmer tilgængeligheden af de næringsstoffer jorden naturligt indeholder.

Mergelen blev udvundet i perioden omkring 1930. På det tidspunkt blev de omkringliggende hede strækninger opdyrket, og her spillede merglen en afgørende rolle til forbedring af den næringsfattige og  sandede jord. Smalle jernbanespor, hvor der kørte damp drevne lokomotiver med små tipvogne, udgik fra udgravningens dyb mod syd, nord og øst. Fra de lokal historiske arkiver ved vi, at sporene strakte sig mange kilometer til markerne nord for Randbøl hede.

I midten af 30’verne var udgravningen løbet tør for mergel af tilstrækkelig god kvalitet. Tilbage var blot mergel med alt for mange sten og sand. Udgravningen stoppede og grundvandet overtog hurtigt. Stedet blev til Mergelsø.

MERGELSØ ER ET FAMILIE FORETAGENDE

Karin og Karl Olaf købte Mergelsø i 1983. De har lagt en stor indsats i at få skabt en artsrig og varieret natur. Grundet den unikke jordbund er der mulighed for at mange træarter og urter kan trives her. Dette er lykkedes i høj grad. Skoven forynger nu sig selv og artsrigdommen blandt dyr og planter er imponerende.

Skov- og naturejendommen er nu i anden generation. Fra vi overtog stedet, har vi haft en ønske om at fortsætte driften på naturens præmisser og samtidig skabe en bæredygtig udnyttelse af natur ressourcerne. Æblerne sprang os i øjnene som en oplagt ressource. De første år pressede vi æblerne til most. Det gav en fantastisk most med smag og fylde – med smagsnuancer uden lige i. Dette blev startskuddet til brygning af cider.

Vi får hele tiden øje på flere og flere naturressourcer på ejendommen. Det er sådan vores Pomme Avec blev til. Blommerne, de vilde hindbær, de mange selvsåede mirabeller, og alle de andre frugt buske.

Tanken var – og er stadig – at det må være muligt at få al den velsmag på flaske.

I 2016 fik vi Fødevare Styrelsens godkendelse til cider produktion og i 2017 har Mergelsø fået sin Økologiske autorisation.