PROJEKT NYT CIDERI

PROJEKT NYT CIDERI

Mængderne af æbler og anden frugt vokser år for år. Vores lille mini cideri er blevet alt småt. Vi har derfor længe haft en drøm om at bygge nyt.

Og nu sker det. Vi har været så utroligt heldige at få tildelt en del af finansieringen fra LAG Vejen Billund.

LAG Vejen-Billund 2022-2027 er en lokal aktionsgruppe (LAG), som har til formål er at fremme lokal udvikling i landdistrikterne.
Det sker ved at støtte projekter som understøtter fastholdelse eller etablering af nye arbejdspladser, eller projekter, som forbedrer levevilkårene i landdistrikterne.

Der er valgt en lokal bestyrelse, blandt LAG Vejen-Billunds medlemmer, som vælger de projekter, der skal indstilles til at få støtte lokalt.

Projekterne vælges ud fra en række kriterier, som er en kombination af ni prioriteringskriterier fastlagt af Plan- og Landdistriksstyrelsen og to udvalgte fokusområder fra LAG Vejen-Billunds udviklingsstrategi.

Vi er utroligt glade for tilsagnet om støtte. Det giver os et væsentligt tilskud til Projekt Nyt Cideri. Resten af finansieringen kommer fra opsparede midler i Mergelsø ApS.

På denne side vil vi løbende vise billeder fra byggeriet. Første Spadestik den 11/3 og forhåbentlig i mål til sommer.